Παρουσίαση Βιβλίου "Το Υγρόν Πυρ και η συμβολή του στη Βυζαντινή Ισχύ"

Photo Gallery: Παρουσίαση Βιβλίου "Το Υγρόν Πυρ και η συμβολή του στη Βυζαντινή Ισχύ", 10/12/2014, Μυτιλήνη