Παρουσίαση Βιβλίου "Βυζαντινή Αυτοκρατορική Ιδεολογία" στη Μυτιλήνη